Utlysning av midler til klinisk behandlingsforskning

Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK) utlyser 125 millioner kroner til nasjonale multisenterstudier med søknadsfrist 30.april 2019. Programmet har langsiktig bevilgning over Statsbudsjettet og eies av de regionale helseforetakene i fellesskap. Formålet er å styrke kunnskapsgrunnlaget for klinisk praksis.  Siden første utlysning i 2016 har 22 større multisenterstudier mottatt programmidler med inntil 20 […]

Åpen søknadsrunde hos ExtraStiftelsen

ExtraStiftelsen er alltid på jakt etter de beste ideene innen frivillighet og helse. Sitter du med en god idé men mangler penger til å gjennomføre den, kan du søke etter prosjektstøtte hos ExtraStiftelsen. Vårens søknadsrunde er nå åpen. Søknadsfristen er 15. mars.

Mulighet for forskningsopphold i Paris

Er du en postdoktor eller erfaren forsker som ønsker mer internasjonal erfaring? Du kan nå søke om Marie Sklodowska-Curie midler. Søknadsfrist er 20. februar 2019

Lørenskog, Ahus: GCP-kurs 9. april 2019

Akershus universitetssykehus  HF arrangerer GCP-kurs  9. april 2019. Spørsmål kan sendes til intervensjonsstudier@ahus.no eller på telefon 67 96 86 90.  

Utlysning: European Joint Programme on Rare Diseases

European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD) har annonsert at utlysningen «Transnational research projects to accelerate diagnosis and/or explore disease progression and mechanisms of rare diseases” vil bli åpnet 14. desember 2018. Les kunngjøringen. Mer informasjon om utlysningen vil bli tilgjengelig på E-Rare nettsiden  www.erare.eu og nettsiden til EJP RD www.ejprarediseases.org  

KLINBEFORSK – 134 millioner til syv store forskningsprosjekter

De regionale helseforetakenes felles Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) har 20. november 2018 tildelt til sammen 134 millioner kroner til syv store forskningsprosjekter. 2017 tildelt til sammen 124 millioner kroner til syv store forskningsprosjekter. Prosjektene er tett knyttet opp mot pasientbehandling og spesialisthelsetjenestens behov. Hvert prosjekt mottar en støtte på mellom 15 og 20 millioner […]

Utlysning: KCE Trials 2018 Investigator-led call

KCE (Belgian Health Care Knowledge Centre) har en åpen utlysning med søknadsfrist 25. september 2018. KCE-programmet fokuserer på sammenlignende effektstudier for å styrke kunnskapen om hvilke behandlinger som virker best og som gir mest igjen for investeringene. Utlysningen gjelder utprøver-initierte studier. Les mer om  utlysningen her. Søknadsportalen er tilgjengelig og klar til bruk. Det anbefales å […]

Nye utlysninger fra Innovative Medicines Initiative (IMI)

Innovative Medicines Initiative (IMI) kunngjorde 18. juli 2018 nye utlysninger. De to utlysningene (IMI2 Call 15 og Call 16) har et totalbudsjett på  434 millioner Euro. Søknadsfristen er 24. oktober 2018. Utlysningene omfatter følgende temaer: Introducing the AMR (Antimicrobial Resistance) Accelerator Research platforms for patient-centric drug development Clinical trials go digital A better understanding of […]

Nytt måleverktøy for klinisk studieaktivitet på norske sykehus

Helse- og omsorgsdepartementet utvikler en ny database som skal gi oversikt over klinisk studieaktivitet på norske sykehus og gi datagrunnlag for styring, prioritering og tilrettelegging for pasientdeltakelse i kliniske studier. Les nyhetssak om dette på Legemiddelindustriens nettside.

Søkeseminar for Kreftforeningens Open Call 2018

Kreftforeningen og NTNU arrangerer søkeseminar om Kreftforeningens Open Call 2018. Her vil du få informasjon om utlysningen og hva som er vektlagt når søknaden evalueres, kriterier og brukermedvirkning og historien om et innvilget prosjekt.  Tid: 27. april 2018 kl 10.30-13.30 Sted: MTS21, Medisinteknisk forskningssenter 2. etasje, Olav Kyrres gate 9, Trondheim Seminaret vil bli strømmet […]