Ny forordning for medisinsk utstyr

26. mai 2021 implementeres ny forordning (regelverk) om medisinsk utstyr (MDR) i hele EØS-området. Forordningen er først og fremst rettet mot produsenter av medisinsk utstyr, men regulerer også klinisk utprøving av både CE-merket utstyr og utstyr som brukes utenfor godkjent indikasjon/ikke er CE-merket. Det er i praksis ingen endring for studier innenfor godkjent CE-merking, da […]

Internasjonal dag for kliniske studier

I dag markerer vi den internasjonale dagen for kliniske studier. Stor takk til alle som hver dag gir sitt bidrag til at pasienter tas godt hånd om i ulike studier. Kliniske studier er viktig for utvikling av ny behandling, og dermed bedre helse i befolkningen. Kliniske studier er også viktig for næringslivet og verdiskapningen i […]

Nasjonal handlingsplan for kliniske studier

Da er den endelig her, Nasjonal handlingsplanen for kliniske studier 2021-2025. Regjeringens mål er å doble antall kliniske studier innen 2025. Mange flere pasienter skal delta i kliniske studier, og kliniske studier skal være en integrert del av behandlingstilbudet til pasienter. Det skal gjøre fagmiljøene bedre i stand til å ta i bruk ny kunnskap, […]

KLINBEFORSK, 23. november 2020 – 134 millioner til klinisk behandlingsforskning og persontilpasset medisin i sykehusene

Syv prosjekter med forankring i alle helseregioner er tildelt totalt 134 millioner fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten. Les saken på Helse Midt-Norge sin hjemmeside. NorCRIN gratulerer og oppfordrer alle prosjektledere å ta kontakt med lokal forskningsstøtte i egen helseregion for støtte til planlegging og gjennomføring av studien. Les mer om hvordan NorCRIN […]

Gjelder nasjonal oversikt over covid-19-studier

OBS! E-poster med emnet «Utbetaling fra Nasjonal oversikt over covid-19-studier – www.norcrin.no» der noen utgir seg for å være NorCRIN er i omløp. Ikke trykk på lenken i e-posten. Slett e-posten.

NorCRIN gratulerer regjeringens satsing på kliniske studier og opprettelse av «NorTrials» – én vei inn for kliniske studier for industrien

Regjeringen vil forsterke innsatsen for å få flere kliniske studier i Norge. Vi etablerer derfor NorTrials som skal være et partnerskap mellom næringslivet og sykehusene om kliniske studier, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen å styrke bevilgningen til forskning i spesialisthelsetjenesten med 30 millioner kroner til etablering av NorTrials. […]

REK deltar nå i Voluntary Harmonisation Procedure (VHP pluss) i samarbeid med Statens Legemiddelverk (SLV)

VHP+ er en prøveordning for å øve seg på en samlet vurdering fra etikkomiteer og legemiddelmyndigheter. Den kan benyttes for klinisk legemiddelutprøvinger som skal gjennomføres i to eller flere land i EU/EØS. Den skal foretrekkes over VHP. Oppfordrer forskere med ansvar for et internasjonalt legemiddelstudie å kontakte lokal forskningsstøtte for å be om bistand i […]