Før jul ble det kjent at det er satt av 10 millioner kroner til PraksisNett gjennom statsbudsjettet. Målet er mer og bedre forskning på pasienter i fastlegeprasis.

Helse- og omsorgsdepartementet begrunner tildelingen ved å vise til at kunnskapsbasert tjenesteutøvelse og utvikling av den kommunale helse- og omsorgstjenesten forutsetter forskning og fagutvikling.

Gjør det lettere å forske på «vanlige» pasienter (khrono.no)