Ny rapport viser at våre universitetssykehus må bli bedre til å rapportere resultater i kliniske studier i internasjonale databaser. Dette skal gjøres innen ett år etter studieslutt.

Lenke til aktuell rapport her.