Nytt regelverk for klinisk utprøving av legemidler, jfr. Forordning (EU) No 536/2014 implementeres i januar 2022.

Les siste nytt fra SLV her.