Kreftforeningen og NTNU arrangerer søkeseminar om Kreftforeningens Open Call 2018. Her vil du få informasjon om utlysningen og hva som er vektlagt når søknaden evalueres, kriterier og brukermedvirkning og historien om et innvilget prosjekt. 

Tid: 27. april 2018 kl 10.30-13.30

Sted: MTS21, Medisinteknisk forskningssenter 2. etasje, Olav Kyrres gate 9, Trondheim

Seminaret vil bli strømmet online. Les med om seminaret i nyhetsbrevet fra NTNU Helse.