Lørdag 28. mars ble den første pasienten i en WHO- initiert covid-19-studie inkludert ved et sykehus i Norge, Oslo universitetssykehus. Takket være et unikt samarbeid i Norge på tvers av regioner og fag, kunne Norge som det første landet i verden starte inklusjon av pasienter til denne viktige studien. Studien har fått kortnavnet WHO NOR-COVID 19. Det er forskere ved Oslo universitetssykehus som koordinerer det hele og studien inkluderer 24 sykehus rundt om i landet.


NorCRIN- partnere, forskningsstøtteavdelinger og monitorer tilknyttet Universitetssykehuset i Nord-Norge, St. Olavs hospital, Haukeland universitetssjukehus og Oslo universitetssykehus vil bistå i monitoreringen av denne studien.


Å starte opp en stor multisenterstudie i løpet av tre uker krever enormt mye av alle som er involvert. Dette er historieskriving! Vi er stolte av å få ta del i dette, og vil gjøre det vi kan for at studien blir gjennomført med god kvalitet og i tråd med gjeldende regelverk og ICH-GCP, det enorme tidspresset til tross.


Som følge av pandemien med covid-19, som nå brer om seg og kan føre til alvorlig luftveisinfeksjon med fatalt utfall hos noen av dem som smittes, er det mange forskere som ønsker å undersøke om virushemmende preparater kan ha en klinisk effekt. WHO har i den forbindelse laget en kjerneprotokoll, som de oppfordrer forskningsmiljøene til å koble seg opp mot. På den måten får de raskt data på fra et stort antall pasienter, og de får samlet dataene i en felles database. Og det er nettopp når vi er midt i en pandemi, vi må benytte anledningen til å skaffe forskningsbasert kunnskap som kan komme til nytte både under denne pandemien, så vel som ved senere pandemier. I Norge planlegges det oppstart av flere protokoller som skal bidra med data til WHOs database.


Kjerneprotokollen er vedlagt denne nyhetssaken (pdf-fil). Hvis du er forsker og skal bruke protokollen, gå via lenke «kjerneprotokoll» for alltid å ha siste versjon tilgjengelig.