European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD) har annonsert at utlysningen «Transnational research projects to accelerate diagnosis and/or explore disease progression and mechanisms of rare diseases” vil bli åpnet 14. desember 2018. Les kunngjøringen.

Mer informasjon om utlysningen vil bli tilgjengelig på E-Rare nettsiden  www.erare.eu og nettsiden til EJP RD www.ejprarediseases.org