KCE (Belgian Health Care Knowledge Centre) har en åpen utlysning med søknadsfrist 25. september 2018. KCE-programmet fokuserer på sammenlignende effektstudier for å styrke kunnskapen om hvilke behandlinger som virker best og som gir mest igjen for investeringene.

Utlysningen gjelder utprøver-initierte studier.

Les mer om  utlysningen her.

Søknadsportalen er tilgjengelig og klar til bruk. Det anbefales å opprette en bruker senest 48 timer før søknadsfristen.