Utlysninger i Forskningrådets programmer BEHANDLING, BEDREHELSE og HELSEVEL

Forskningrådet har utlyst forskningsmidler i programmene BEHANDLING, BEDREHELSE og HELSEVEL. Alle har søknadsfrist 25. april 2018.

God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering (BEHANDLING)

BEHANDLING skal fremme klinisk forskning og forskningsbasert innovasjon av høy kvalitet som bidrar til god og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering av pasienter gjennom hele sykdomsforløpet. Her kan du lese mer om programmet utlysningen.

Bedre helse og livskvalitet (BEDREHELSE)

BEDREHELSE skal fremme forskning og forskningsbasert innovasjon av høy kvalitet som kan bidra til bedre folkehelse, økt livskvalitet og redusert sosial ulikhet i helse. Utvikling og styrking av tiltaksforskning er det høyest prioriterte forskningsområdet og det er et mål for programmet å bidra med forskning som kan danne grunnlag for nye og effektive nasjonale helsefremmende og forebyggende tiltak. Her kan du lese mer om programmet og utlysningen.

Gode og effektive helse,- omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL)

HELSEVEL skal bidra til at forskning og innovasjon gir økt kvalitet, kompetanse og effektivitet i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene. Her kan du lese mer om programmet og utlysningen.