ClinicalTrials.gov må foreløpig brukes for studier som søkes gjennom CTIS

Legemiddelstudier som er søkt gjennom EudraCT kommer inn i registeret EU-CTR . Derfra blir studiene overført til International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP).

Fordi CTIS ikke ennå er del av ICTRP, må studiene foreløpig også registreres i clinicaltrials.gov slik at overføring til ICTRP blir gjort. Manglende registrering kan bl.a gi vansker med publisering senere, da International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) har krav om dette.