Legemiddelverket inviterer til webinar for å informere om nytt regelverk for kliniske studier (Forordning (EU) Nr. 536/2014). Webinaret gjennomføres 18. og 21. januar 2022. For mer informasjon og påmelding, les mer på Legemiddelverket hjemmeside: Informasjonsmøte om nytt regelverk for klinisk utprøving av legemidler til mennesker – Legemiddelverket