Åpenhet (Transparency)

Nordic Trial Alliance (NTA) publiserte i april 2015 sluttrapporten for sitt implementeringsprosjekt om åpenhet (transparency) og registrering i klinisk forskning. Rapporten presenterer arbeidet som er gjort i NTA arbeidspakke 6 i perioden januar 2014 til mars 2015. Les mer om arbeidet på NTA sine hjemmesider.

Report on transparency and registration in clinical research in the Nordic countries