Ingerid Arbo

Delta i NorCRINs brukerundersøkelse!

NorCRIN gjennomfører nå en brukerundersøkelse og du inviteres til å delta. NorCRINs mål er å  styrke og forenkle samarbeidet innen all klinisk forskning i Norge, og vi ønsker nå  å gjennomføre en brukerundersøkelse for å få innspill  til forbedring, utvikling og justering av tjenestene vi tilbyr. Vennligst følg denne lenken for å delta https://response.questback.com/stolavshospital/xkg82slcbv Undersøkelsen tar 5-10

Trondheim: GCP-kurs 29. januar 2018

Nytt ICH GCP (R2) kurs – obs kort påmeldingsfrist Enhet for anvendt klinisk forskning arrangerer mandag 29. januar 2018 kurs i Good Clinical Practice, ICH-GCP. Se kursprogram. Anbefaler å melde seg på snarest, siden det er begrenset antall plasser ledig. Det er bindende påmelding. For å få utsted kursbevis må man delta på hele kurset, så

Ahus: GCP-kurs 19.april 2018

Heldagskurs i Good Clinical Practice (GCP) Avdeling for forskningsstøtte ved Ahus skal i samarbeid med Regional forskningsstøtte ved OUS arrangerer GCP (Good Clinical Practice) kurs torsdag 19. april 2018 kl. 09:00-15:00. Kurset avholdes på Ahus, i auditoriet på Nye Nord, 5. etasje. Kursinnhold: Kurset har som formål å gi deltakerne innføring i og kunnskap om «Good Clinical Practice»

Informasjon om utlysningen KLINBEFORSK 2018 med søknadsfrist 30.april 2018

De regionale helseforetakene lyser i 2018 ut ca. 130 millioner kroner til kliniske multisenterstudier med mål om å forbedre eksisterende behandlingsrutiner og/eller utvikle eller evaluere nye. For samtlige prosjekter er det satt krav om deltakelse fra kliniske forskningsmiljøer i alle helseregioner og brukermedvirkning. Det nasjonale programmet for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten, KLINBEFORSK, skal bidra til

Stavanger: GCP-kurs 7. februar 2018

Helse Stavanger arrangerer  GCP kurs – God klinisk utprøvingspraksis Dato: 07.02.2018 Tid: 12:00-18:00 Sted: Aulaen 2.etg. Sydbygget Foreløpig program finner du her. Spørsmål kan rettes til Solfrid Moen telefon 51513363 eller solfrid.moen@sus.no.    

Bergen: GCP-kurs 27. september 2018

Neste kurs i Good Clinical Practice (GCP) i  Bergen blir 27. september. Mer informasjon om kurset legges ut her senere. Spørsmål om kursene kan rettes til spesialsykepleier/forskningskoordinator Anita Hofstad anita.hofstad@helse-bergen.no  telefon 55975720 / 91780976

OUS: 3-timers GCP oppfriskningskurs 19. oktober 2017

Neste GCP-kurs er et tre-timers oppfriskningskurs som avholdes torsdag 19.oktober 2017 kl 12-15. NB! Sted er endret fra Sogn Arena til Rikshospitalet B: Store auditorium Se mer informasjon om kurset og påmeldingslenke. Påmeldingsfrist 12. oktober 2017. Ansvarlige for kurset er Martha Colban og Birgitte Lid Adamsen som kan kontaktes på telefon 416 41 068 eller