Ingvill Langgård Finnes

Oslo: GCP-kurs 22. mai 2019

Regional forskningsstøtte i Helse Sør-Øst arrangerer kurs i Good Clinical Practice (GCP)  onsdag 22. mai 2019. Sted: Rikshospitalet, Rødt auditorium GCP-kurset er omstrukturert slik at det skal være mulig for studiesykepleiere og til dels hovedutprøvere å kunne delta kun på et 2,5-timers kurs, mens forskere som initierer studier får dekket forpliktelser for både sponsor og hovedutprøvere

Bodø: GCP-kurs 25. mars 2019

Klinisk forskningsavdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge arrangerer kurs i Good Clinical Practice ved Nordlandssykehuset Bodø 25. mars 2019. For mer informasjon ta kontakt med  Mette Dahlberg Haugland mette.dahlberg.haugland@unn.no eller Gunn-Janne Paulsen gunn-janne.paulsen@unn.no , tlf: 77627031, Klinisk Forskningsavdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge

Oslo: Kurs i kliniske oppdragsstudier 4. juni 2019

Regional forskningsstøtte ved OUS arrangerer, i samarbeid med Inven2, kurs i kliniske oppdragsstudier den 4. juni 2019 på Rikshospitalet. Kurset er praktisk rettet og henvender seg først og fremst til utprøvere, studiesykepleiere, prosjektkoordinatorer og andre som arbeider med kliniske studier på oppdrag fra industrien, primært legemiddelstudier. Vi går gjennom hele prosessen, fra forespørsel om deltakelse

International Clinical Trials Day i Paris 20. mai 2019

European Clinical Reaserch Infrastructure Network (ECRIN) og French Clinical Reasearch Infrastructur Network (F-CRIN) inviterer til feiring av International Clinical Trilas Day (ICTD) i Paris 20. mai 2019. Politikere, partnere og forskere er invitert til å delta.  Møtet er gratis, men hver enkelt må dekke reise og opphold selv. Se møteagenda for mer informasjon. Frist for påmelding

Trondheim: GCP-kurs 7. mai 2019

Enhet for anvendt klinisk forskning (AKF) arrangerer tirsdag 7. mai 2019 kurs i Good Clinical Practice (R2). Kurset arrangeres med forbehold om at det er nok påmeldte.  Se kursprogram. Det er bindende påmelding. For å få utsted kursbevis må man delta på hele kurset, så møt presis og sett av hele dagen. Tid: 8 –

Bergen: GCP-kurs 26. september 2019

Neste kurs i Good Clinical Practice (GCP) i  Bergen blir 26. september 2019. Spørsmål om kursene kan rettes til Elisabeth Buanes-Erichsen elisabeth.buanes-erichsen@helse.bergen.no eller Anita Hofstad anita.hofstad@helse-bergen.no  

Åpen søknadsrunde hos ExtraStiftelsen

ExtraStiftelsen er alltid på jakt etter de beste ideene innen frivillighet og helse. Sitter du med en god idé men mangler penger til å gjennomføre den, kan du søke etter prosjektstøtte hos ExtraStiftelsen. Vårens søknadsrunde er nå åpen. Søknadsfristen er 15. mars.

Trondheim: GCP-kurs 5. februar 2019

Enhet for anvendt klinisk forskning arrangerer tirsdag 5. februar 2019 kurs i Good Clinical Practice, ICH-GCP (R2). Det er bindende påmelding. For å få utsted kursbevis må man delta på hele kurset, så møt presis og sett av hele dagen. GCP-kurs, Tirsdag 5. februar 2019. Se kursprogram Tid: 8 – 15 Sted: KS11 Frist for påmelding: