Author Archives: Ingvill Langgård Finnes

Åpen søknadsrunde hos ExtraStiftelsen

ExtraStiftelsen er alltid på jakt etter de beste ideene innen frivillighet og helse. Sitter du med en god idé men mangler penger til å gjennomføre den, kan du søke etter prosjektstøtte hos ExtraStiftelsen. Vårens søknadsrunde er nå åpen. Søknadsfristen er 15. mars.

Trondheim: GCP-kurs 5. februar 2019

Enhet for anvendt klinisk forskning arrangerer tirsdag 5. februar 2019 kurs i Good Clinical Practice, ICH-GCP (R2). Det er bindende påmelding. For å få utsted kursbevis må man delta på hele kurset, så møt presis og sett av hele dagen. GCP-kurs, Tirsdag 5. februar 2019. Se kursprogram Tid: 8 – 15 Sted: KS11 Frist for påmelding: […]

Oslo: GCP-kurs 28. februar 2019

Regional forskningsstøtte i Helse Sør-Øst arrangerer kurs i Good Clinical Practice (GCP) torsdag 28. februar 2019.Sted: Rikshospitalet, Rødt auditorium GCP-kurset er omstrukturert slik at det skal være mulig for studiesykepleiere og til dels hovedutprøvere å kunne delta kun på et 2,5-timers kurs, mens forskere som initierer studier får dekket forpliktelser for både sponsor og hovedutprøvere gjennom et […]

Utlysning: European Joint Programme on Rare Diseases

European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD) har annonsert at utlysningen «Transnational research projects to accelerate diagnosis and/or explore disease progression and mechanisms of rare diseases” vil bli åpnet 14. desember 2018. Les kunngjøringen. Mer informasjon om utlysningen vil bli tilgjengelig på E-Rare nettsiden  www.erare.eu og nettsiden til EJP RD www.ejprarediseases.org  

KLINBEFORSK – 134 millioner til syv store forskningsprosjekter

De regionale helseforetakenes felles Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) har 20. november 2018 tildelt til sammen 134 millioner kroner til syv store forskningsprosjekter. 2017 tildelt til sammen 124 millioner kroner til syv store forskningsprosjekter. Prosjektene er tett knyttet opp mot pasientbehandling og spesialisthelsetjenestens behov. Hvert prosjekt mottar en støtte på mellom 15 og 20 millioner […]

Oslo: GCP kurs 29. november 2018

Regional forskningsstøtte i Helse Sør-Øst arrangerer kurs i Good Clinical Practice (GCP) torsdag 29. november 2018. Sted: Rikshospitalet, Store auditorium GCP-kurset er omstrukturert slik at det skal være mulig for studiesykepleiere og til dels hovedutprøvere å kunne delta kun på et 2,5-timers kurs, mens forskere som initierer studier får dekket forpliktelser for både sponsor og […]

Utlysning: KCE Trials 2018 Investigator-led call

KCE (Belgian Health Care Knowledge Centre) har en åpen utlysning med søknadsfrist 25. september 2018. KCE-programmet fokuserer på sammenlignende effektstudier for å styrke kunnskapen om hvilke behandlinger som virker best og som gir mest igjen for investeringene. Utlysningen gjelder utprøver-initierte studier. Les mer om  utlysningen her. Søknadsportalen er tilgjengelig og klar til bruk. Det anbefales å […]