Avslutning og arkivering

SOP Avslutning og arkivering av kliniske legemiddelutprøvinger med sjekkliste for avslutning for sponsor og for senter, og maler for arkiveringsetiketter dersom papirarkivering er aktuelt og arkiveringslogg