Avtaler i gjennomføringsfasen

Det kan være aktuelt å endre avtaler av ulike årsaker, som endring i hvilke sentra som kan delta i studien, forlengelse av inklusjonstiden osv. For endring av avtaler med forskningsstøtte, se Tilleggsavtale med forskningsstøtte.