Avvikshåndtering ved studiens slutt

I avslutningsfasen må man sørge for at alle avvikene er samlet hos sponsor og at sentrene har de avvik som gjelder for dem. Ved bruk av elektronisk løsning, må hovedutprøverne sikres kopi av relevante avvik for det aktuelle senteret.