Målet er å øke bevisstheten og kunnskapen om at kliniske studier er viktig for utvikling av bedre behandling. Vi ønsker å informere bredt, til ansatte i heletjenesten og til allmenheten. Vi ønsker bidra til å øke antallet kliniske studier, inkludere flere pasienter i studier og videreutvikle samarbeidet med industrien. Det er mer info om dagen her.

Tema i år er «Rekruttering av pasienter til kliniske studier».

Dagen markeres nasjonalt og internasjonalt. NorCRIN arrangerer webinar i regi vår partner St. Olavs hospital, det samme gjør ECRIN.

Webinaret vil i løpet av uke 21 bli publisert på vår hjemmeside, norcrin.no.

Fra lokalt nivå deler vi gjerne en blogg om at pasienter trengs til kliniske studier, skrevet av brukermedvirkere ved OUS. Markeringen fikk også et nyhetsoppslag i OUS. På OUS sin Twitterkonto legges det ut videoer om kliniske studier. Inven2 og MELANOR har skrevet en kronikk om at kliniske studier trengs for utvikling av medisinsk utstyr. Blogg og kronikk blir delt i sosiale medier.

I dagens blogg og markering av dagen ønsker vi i NorCRIN å gratulere MEDhjelper med GO LIVE  hjemmeside og egen Facebook side.

MEDhjelper skriver følgende om seg selv: «Vi ønsker å gi pasienter i Norge like muligheter til å bli vurdert for deltakelse i utprøvende behandling. Derfor er det viktig at folk får vite om, og kan spørre om kliniske studier.


MEDhjelper sender også med en liten videosnutt fra helseminister Bent Høie som er lastet opp på Vimeo, som dere fritt kan dele: Hilsen fra helseminister Bent Høie til MEDhjelper sin lansering (vimeo.com)