Brukerinvolvering

Styret i NorCRIN, HOD, Forskningsrådet, industrien og forskerne forventer at NorCRIN skal være en synlig og relevant infrastruktur som skal bidra aktivt til økning av kliniske studier i Norge, og gjenspeile og fortrinnsvis løse utfordringer forskerne og industrien står overfor. Dette gjøres blant annet gjennom Brukermøter og Brukerundersøkelser.

NorCRIN brukermøter

25. september 2017 gjennomførte vi NorCRIN brukermøte, med ca. 70 påmeldte deltakere fra hele landet. Brukermøtet hadde fokus på forventninger og erfaringer med NorCRIN i et brukerperspektiv. Møtet var et tiltak for å gjøre NorCRIN mer synlig og at vi i tillegg kunne få konstruktive tilbakemeldinger fra våre brukere.

Brukermøtet ble karakterisert som en suksess, og et nytt brukermøte ble arrangert 23. september 2019.

Brukermøtet hadde fokus på erfaringer fra forskere som har brukt NorCRIN nettverket til planlegging av studier med finansiering fra KlinBeForsk, fagsnakk rundt GDPR og utfordringer Legemiddelverket ser i studier med medisinsk utstyr som ikke er CE-merket.

NorCRIN brukerundersøkelse

I 2018 gjennomførte vi en brukerundersøkelse. Hensikten var å innhente innspill som kan bidra til forbedring, utvikling og justering av driften av NorCRIN.

Det kom inn 149 svar på undersøkelsen. En rekke tjenester som NorCRIN tilbyr ble listet og respondenten ble spurt om hvilke av disse tjenestene de hadde benyttet og hvor relevante disse tjenestene opplevdes for dem.

Av tjenester som skåret høyest, dvs. hvor over 50 % av respondentene svarte at tjenesten var relevant, skåret monitorering 60,3 %, prosedyrer, datahåndtering og råd om GCP 54,0 % og GCP-kurs og registerstøtte 51,6 %.

Hele 80 % mente det var relevant for dem å benytte tjenester fra NorCRIN, og like mange mente at de ikke savnet noen tjenester som NorCRIN kunne ha tilbudt. 72,3 % svarte at de var tilfredse eller svært tilfredse med NorCRINs tjenester, mens 23,4 % var nøytrale og 4,3 % var lite tilfreds.