Brukermøte NorCRIN 23. september 2019 – program og presentasjoner

09.30 – 10.00      Kaffe og registrering

Møteleder: Sameline Grimsgaard, UiT Norges arktiske universitet og NorCRIN  

10.00 -11.15       Hva er NorCRIN og hva bidrar NorCRIN med?

11.15 – 11.30       Benstrekk

11.30     Handlingsplan for kliniske studier og helsenæringsmeldingen. Nils Olav Refsdal og Marianne van der Wel (15 min)

11.50     «Trial Nation-NEXT» i Norge? Tilrettelegging for industriprosjekter. Siv Mørkved (15 min)

12.10     Klinisk utprøving av medisinsk utstyr: Råd og vink til søkere. Anne-Mari Håkelien (25min)

12.40     Brukermedvirkning, et eksempel (pasientens perspektiv) Erfaring med brukermedvirkning i NINA 1 studien. Heidi Hansen (15 min)

13.00- 13.50       Lunsj

Møteleder: Ola Dale, NorCRIN sekretariatet, St.Olavs hospital

13.50 – 15.50   Kliniske utprøvinger, brukererfaring og NorCRIN 

13.50    KlinBeForsk: Erfaringer med NorCRIN i Back to Basic studien. John-Anker Zwart (15 min)

14.10    Medisinsk utstyrsintervensjoner og GCP: Nytte av NorCRIN? Daniel Bergum (15 min)

14.30    Erfaringer med GCP for ortopediske intervensjoner. Katarina Mølsæter (20 min)

14.50-15.10         Kaffe og benstrekk

15.10-15.50        GDPR: Orientering og diskusjon. Hilde Eikemo, Fredrik Høie Jordet, Pål Romundstad (40 min)

15.50 – 16.00     Oppsummering