Brukermøte NorCRIN 25. september 2017 – program og presentasjoner

Brukermøte NorCRIN 25. september 2017, Radiumhospitalet, Oslo

 Møteleder: Ernst Omenaas, forskningssjef, Helse Bergen HF/Helse Vest

Program og agenda

 09.30 – 10.00 Kaffe og registrering

 10.00 – 11.20 Hva er NorCRIN og hva bidrar NorCRIN med?

11.20 – 11.35 Benstrekk

11.35 – 12.10 Forventninger til NorCRIN

12.10 – 12.20 Clinical Research Initiative for Global Health (CRIGH) – muligheter for Norge

12.20 – 13.00 LUNCH

13.00 – 13.15 Brukermedvirkning, et eksempel (pasientens perspektiv)

13.15 – 13.30 En trygg hånd å holde i, sett fra en monitors hverdag v/Ingunn Aanundskås (HUS)

13.30 – 15.30 Kliniske utprøvinger, brukererfaring og NorCRIN

     Erfaringsutveksling (m/kaffe)

    Paneldiskusjon – Mulige emner:

  • GCP i utprøving av teknisk utstyr versus medikamentutprøving
  • Er det mulig å finansiere langvarige utprøvingsstudier i Norge?
  • Hvordan tiltrekke seg flere studier på barn?
  • Multisenterstudier – hvilken forskningsstøtte må til?

15.30 – 16.00 Oppsummering