Trondheim: GCP – kurs 29. august 2017

Enhet for anvendt klinisk forskning, NTNU, arrangerer kurs i Good Clinical Practice tirsdag 29. august 2017. Les mer i kursomtalen og kursprogram. Påmelding til harriet.selle@ntnu.no  innen 18. august 2017.

Ålesund: GCP-kurs 14. februar 2017

Helse Møre og Romsdal, Fagavdelingen, FOU-seksjonen arrangerer kurs i Good Clinical Practice – ICH GCP – med vekt på god klinisk utprøvingspraksis. Sted: HMR Ålesund, mer om kurset og påmelding. Hvis du får problemer med elektronisk påmelding, kontakt Katarina Mølsæter mobil 936 79 232. Påmeldingsfrist: 10.02.2017 Dato og tid: 14.02.2017 kl 09-15 Program Kontaktperson Katarina Mølsæter

Trondheim: GCP-kurs 7. februar 2017

Enhet for anvendt klinisk forskning ved fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU arrangerer kurs i Good Clinical Practice, ICH-GCP tirsdag 7. februar 2017. Se kursomtale og program Sted: Kunnskapssenteret, St. Olavs Hospital, KS12 Tid: kl  8-15 Frist for påmelding: Mandag 30.januar 2017 Anbefaler å melde seg på snarest, siden det er begrenset antall plasser ledig. Det er […]

Oslo: GCP-kurs 16. februar 2017

Regional forskningsstøtte i Helse Sør-Øst arrangerer kurs i Good Clinical Practice torsdag 16. februar 2017 Kurset retter seg mot forskere og studiepersonell som initierer og deltar i planlegging og gjennomføring av ikke-kommersielle legemiddelstudier. Lenke til påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 13. februar 2017 kl 12:00

Bergen: GCP-kurs 28. september 2017

Klinisk forskningspost ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen vil avholde to GCP-kurs  i 2017: 16. februar og 28. september. Program for kurset 16. februar finner du her. For nærmere info, kontakt  hilde.selensminde@helse-bergen.no telefon 55 97 28 90.

Oslo: GCP-kurs 25. november 2016

Kurs i Good Clinical Practice 25. november avholdes på Rikshospitalet B: Store auditorium i Oslo. Kurset varer fra 09-15 og deltakeravgift er 750 kr. Påmeldingsfrist 21. november. Kurset retter seg mot forskere og studiepersonell som initierer og deltar i planlegging og gjennomføring av ikke-kommersielle legemiddelstudier. Mer info om kursinnhold og praktiske forhold og påmelding.  

Trondheim: GCP-kurs 22. november 2016

Enhet for anvendt klinisk forskning, Det medisinsk fakultet, NTNU arrangerer tirsdag 22. november 2016 kurs i Good Clinical Practice, ICH-GCP. Påmelding pr. email til harriet.selle@ntnu.no eller telefon 97034922 / 73 55 03 67 Grunnet begrenset antall plasser anbefales det å melde seg på snarest. Frist for påmelding: Torsdag 10. november 2016. Påmeldingen er bindende. Om du likevel ikke kan delta, […]

Lørenskog, Ahus: GCP-kurs 28. oktober 2016

Avdeling for forskningsstøtte ved Ahus skal i samarbeid med Regional forskningsstøtte ved OUS arrangere GCP (Good Clinical Practice) kurs på Ahus fredag 28. oktober 2016, kl 09.00 – 15.00. Møterom: Nye Nord 5 etg – auditoriet Kursinnhold: Kurset har som formål å gi deltakerne innføring i og kunnskap om «Good Clinical Practice» og gjeldende lovverk. […]

Oslo: GCP oppfriskningskurs 20. oktober 2016

Dette kurset er et GCP oppfriskningskurs som forutsetter gjennomført grunnleggende GCP-kurs og erfaring fra deltakelse i kliniske legemiddelutprøving. Mer info og lenke til påmeldingsskjema. Påmeldingsfrist 12. oktober 2016.

Trondheim: GCP-kurs 6. september 2016

Enhet for anvendt klinisk forskning, NTNU arrangerer kurs i Good Clinical Practice (GCP) tirsdag 6. september 2016. Les mer i kursomtalen og kursprogrammet. Påmelding til harriet.selle@ntnu.no elller via telefon 970 34 922 / 73 55 03 67 senest 26. august.