Ny prosjektleder for NorCRIN

Knut Hagen, dr. med, er ny prosjektleder for NorCRIN  og ansatt som medisinskfaglig rådgiver ved nyopprettet regional enhet for klinisk forskningsstøtte (CTU) i Trondheim.  Knut er spesialist i nevrologi og har vært tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for hodepine som professor 1. De siste 20 år har han bidratt og ledet mange RCT’er, delvis initiert av legemiddel-industri, […]

Oppdatering av prosedyrer for utprøving av legemidler

Det er nå foretatt en oppdatering av enkelte prosedyrer grunnet en ny retningslinje fra Det europeiske legemiddelverket, European Medicines Agency (EMA). Det er også gjort mindre endringer på mal Risikovurdering. Referansedokumentet: Inkluderer den nye retningslinjen Roller og ansvar: inkluderer sponsors ansvar for arkivering. Hvordan arkivering av dokumenter på papir og elektronisk i 15 og 30 […]

20. mai er den internasjonale dagen for kliniske studier

Dagen feires over hele verden rundt 20.mai hvert år for å markere dagen da James Lind startet det som ofte regnes som den første randomiserte kliniske studien ombord på et skip 20.mai 1747. Hensikten med markeringen er å øke bevisstheten og kunnskapen om at kliniske studier er viktig for utviklingen av god behandling! Vi ønsker […]

Oppdaterte prosedyrer for legemiddelstudier

Det er nå foretatt en oppdatering av enkelte prosedyrer og maler for legemiddelutprøvinger. Disse har versjon 3.1 eller 3.2 og gjelder fra 30. april 2019. De viktigste endringer er: Definisjoner har fått tilført noen termer. Referansedokumentet: GDPR er tatt med Monitorering: både prosedyren og de fleste maler er oppdaterte. Hensikten er å sikre en felles […]

International Clinical Trials Day i Paris 20. mai 2019

European Clinical Reaserch Infrastructure Network (ECRIN) og French Clinical Reasearch Infrastructur Network (F-CRIN) inviterer til feiring av International Clinical Trilas Day (ICTD) i Paris 20. mai 2019. Politikere, partnere og forskere er invitert til å delta.  Møtet er gratis, men hver enkelt må dekke reise og opphold selv. Se møteagenda for mer informasjon. Frist for påmelding […]

Utlysning av midler til klinisk behandlingsforskning

Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK) utlyser 125 millioner kroner til nasjonale multisenterstudier med søknadsfrist 30.april 2019. Programmet har langsiktig bevilgning over Statsbudsjettet og eies av de regionale helseforetakene i fellesskap. Formålet er å styrke kunnskapsgrunnlaget for klinisk praksis.  Siden første utlysning i 2016 har 22 større multisenterstudier mottatt programmidler med inntil 20 […]

Åpen søknadsrunde hos ExtraStiftelsen

ExtraStiftelsen er alltid på jakt etter de beste ideene innen frivillighet og helse. Sitter du med en god idé men mangler penger til å gjennomføre den, kan du søke etter prosjektstøtte hos ExtraStiftelsen. Vårens søknadsrunde er nå åpen. Søknadsfristen er 15. mars.

Mulighet for forskningsopphold i Paris

Er du en postdoktor eller erfaren forsker som ønsker mer internasjonal erfaring? Du kan nå søke om Marie Sklodowska-Curie midler. Søknadsfrist er 20. februar 2019

Utlysning: European Joint Programme on Rare Diseases

European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD) har annonsert at utlysningen «Transnational research projects to accelerate diagnosis and/or explore disease progression and mechanisms of rare diseases” vil bli åpnet 14. desember 2018. Les kunngjøringen. Mer informasjon om utlysningen vil bli tilgjengelig på E-Rare nettsiden  www.erare.eu og nettsiden til EJP RD www.ejprarediseases.org  

KLINBEFORSK – 134 millioner til syv store forskningsprosjekter

De regionale helseforetakenes felles Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) har 20. november 2018 tildelt til sammen 134 millioner kroner til syv store forskningsprosjekter. 2017 tildelt til sammen 124 millioner kroner til syv store forskningsprosjekter. Prosjektene er tett knyttet opp mot pasientbehandling og spesialisthelsetjenestens behov. Hvert prosjekt mottar en støtte på mellom 15 og 20 millioner […]