Aktuelt

International Clinical Trials Day i Paris 20. mai 2019

European Clinical Reaserch Infrastructure Network (ECRIN) og French Clinical Reasearch Infrastructur Network (F-CRIN) inviterer til feiring av International Clinical Trilas Day (ICTD) i Paris 20. mai 2019. Politikere, partnere og forskere er invitert til å delta.  Møtet er gratis, men hver enkelt må dekke reise og opphold selv. Se møteagenda for mer informasjon. Frist for påmelding

Kommentarer er skrudd av for International Clinical Trials Day i Paris 20. mai 2019

Utlysning av midler til klinisk behandlingsforskning

Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK) utlyser 125 millioner kroner til nasjonale multisenterstudier med søknadsfrist 30.april 2019. Programmet har langsiktig bevilgning over Statsbudsjettet og eies av de regionale helseforetakene i fellesskap. Formålet er å styrke kunnskapsgrunnlaget for klinisk praksis.  Siden første utlysning i 2016 har 22 større multisenterstudier mottatt programmidler med inntil 20

Kommentarer er skrudd av for Utlysning av midler til klinisk behandlingsforskning

Åpen søknadsrunde hos ExtraStiftelsen

ExtraStiftelsen er alltid på jakt etter de beste ideene innen frivillighet og helse. Sitter du med en god idé men mangler penger til å gjennomføre den, kan du søke etter prosjektstøtte hos ExtraStiftelsen. Vårens søknadsrunde er nå åpen. Søknadsfristen er 15. mars.

Kommentarer er skrudd av for Åpen søknadsrunde hos ExtraStiftelsen

Mulighet for forskningsopphold i Paris

Er du en postdoktor eller erfaren forsker som ønsker mer internasjonal erfaring? Du kan nå søke om Marie Sklodowska-Curie midler. Søknadsfrist er 20. februar 2019

Kommentarer er skrudd av for Mulighet for forskningsopphold i Paris

Utlysning: European Joint Programme on Rare Diseases

European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD) har annonsert at utlysningen «Transnational research projects to accelerate diagnosis and/or explore disease progression and mechanisms of rare diseases” vil bli åpnet 14. desember 2018. Les kunngjøringen. Mer informasjon om utlysningen vil bli tilgjengelig på E-Rare nettsiden  www.erare.eu og nettsiden til EJP RD www.ejprarediseases.org  

Kommentarer er skrudd av for Utlysning: European Joint Programme on Rare Diseases

KLINBEFORSK – 134 millioner til syv store forskningsprosjekter

De regionale helseforetakenes felles Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) har 20. november 2018 tildelt til sammen 134 millioner kroner til syv store forskningsprosjekter. 2017 tildelt til sammen 124 millioner kroner til syv store forskningsprosjekter. Prosjektene er tett knyttet opp mot pasientbehandling og spesialisthelsetjenestens behov. Hvert prosjekt mottar en støtte på mellom 15 og 20 millioner

Kommentarer er skrudd av for KLINBEFORSK – 134 millioner til syv store forskningsprosjekter

Utlysning: KCE Trials 2018 Investigator-led call

KCE (Belgian Health Care Knowledge Centre) har en åpen utlysning med søknadsfrist 25. september 2018. KCE-programmet fokuserer på sammenlignende effektstudier for å styrke kunnskapen om hvilke behandlinger som virker best og som gir mest igjen for investeringene. Utlysningen gjelder utprøver-initierte studier. Les mer om  utlysningen her. Søknadsportalen er tilgjengelig og klar til bruk. Det anbefales å

Kommentarer er skrudd av for Utlysning: KCE Trials 2018 Investigator-led call

Nye utlysninger fra Innovative Medicines Initiative (IMI)

Innovative Medicines Initiative (IMI) kunngjorde 18. juli 2018 nye utlysninger. De to utlysningene (IMI2 Call 15 og Call 16) har et totalbudsjett på  434 millioner Euro. Søknadsfristen er 24. oktober 2018. Utlysningene omfatter følgende temaer: Introducing the AMR (Antimicrobial Resistance) Accelerator Research platforms for patient-centric drug development Clinical trials go digital A better understanding of

Kommentarer er skrudd av for Nye utlysninger fra Innovative Medicines Initiative (IMI)

Nytt måleverktøy for klinisk studieaktivitet på norske sykehus

Helse- og omsorgsdepartementet utvikler en ny database som skal gi oversikt over klinisk studieaktivitet på norske sykehus og gi datagrunnlag for styring, prioritering og tilrettelegging for pasientdeltakelse i kliniske studier. Les nyhetssak om dette på Legemiddelindustriens nettside.

Kommentarer er skrudd av for Nytt måleverktøy for klinisk studieaktivitet på norske sykehus

Kurs i Forskningsbiobanking og personvern høsten 2018

Høsten 2018 arrangeres det kurs i Forskningsbiobanking og personvern i regi av NTNU Videre. Kurset vil være nyttig for personer som arbeider med biobanking og/eller forskning på humant biologisk materiale. Kurset tilbyr en overordnet gjennomgang av viktige problemstillinger innen fagområdene forskningsbiobanking og personvern. Du vil lære mer om innsamling og bruk av biologisk materiale og

Kommentarer er skrudd av for Kurs i Forskningsbiobanking og personvern høsten 2018