Blog

GCP – den etiske «ryggraden» i kliniske utprøvinger og som involverer deg og meg

Hva er GCP? ICH-GCP; International Conference on Harmonization’s Guideline for Good Clinical Practice, videre omtalt som GCP, er en internasjonal etisk og vitenskapelig kvalitetsstandard for forskning.  Den beskriver design, gjennomføring, monitorering, registrering, analysering og rapportering av kliniske studier. Ved å følge retningslinjene i GCP sikres det at forsøkspersonenes integritet, konfidensialitet og rettigheter ivaretas i tråd […]

Den 20. mai markeres den internasjonale dagen for kliniske studier, eller The International Clinical Trials Day

Målet er å øke bevisstheten og kunnskapen om at kliniske studier er viktig for utvikling av bedre behandling. Vi ønsker å informere bredt, til ansatte i heletjenesten og til allmenheten. Vi ønsker bidra til å øke antallet kliniske studier, inkludere flere pasienter i studier og videreutvikle samarbeidet med industrien. Det er mer info om dagen […]

Pragmatiske studier endelig i gang!

Forfatter: Magnus N. Lyngbakken, Forsker og lege ved Ahus og leder av NorCRIN AP13. Pragmatiske studier? Pragmatiske studier defineres av tre kjennetegn, de skal (1) gi svar på hva som er optimal klinisk behandling med direkte betydning for pasientene, (2) inkludere pasienter og undersøke problemstillinger som er relevante for den kliniske behandlingen, og (3) benytte […]

Statistikk i kliniske studier

Skrevet av: Morten Wang Fagerland, Oslo universitetssykehus, leder for NorCRIN arbeidspakke 9 Statistikk. Statistikere har hatt en viktig rolle i forskning på Covid-19 siden mars 2020. Mange studier har blitt planlagt på rekordtid og statistikere har vært sentrale i dette arbeidet. Behovet for effektive studiedesign for forskning på ulike behandlinger av sykdommen har blitt tydelig […]

NorCRIN lanserer nyhetsbrev

Vi er stolte av å presentere NorCRINs første nyhetsbrev. Meld deg på fremtidige nyhetsbrev her. Det vil sendes ut ca. hver 3. måned. Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Alt er mulig for NorCRIN i 2021

NorCRIN har helt siden etableringen i 2012 bidratt til at forskere skal være godt rustet til å utføre behandlingsstudier av høy kvalitet til nytte for pasienter. Samarbeidet mellom industri og kliniske miljø Året 2021 vil gi et ytterligere løft for å øke andel med gode behandlingsstudier. Første steg har vært ferdigstilling av rapporten ledet av […]

Datahåndtering i en klinisk studie, hva innebærer det?

Forfatter: Cecilie Moe, Seksjonsleder for Datahåndtering CTU Oslo universitetssykehus og leder av AP8 Datahåndtering i NorCRIN Hensikten med god datahåndtering (DH) i en studie er å bidra til at man kan stole på resultatene. Fokuset er på å beskytte deltakerens personvern og informasjonssikkerhet, dataenes integritet og at datafangst og kvalitetskontroll gjennomføres i henhold til protokollen. […]

NorCRINS nasjonale nettverk av monitorer – mer enn et nettverk av kontrollører

Forfatter: Elin Westerheim, seksjonsleder seksjon for monitorering, CTU Oslo universitetssykehus og leder av AP3 i NorCRIN, Nasjonal monitoreringsgruppe NorCRIN har et landsomfattende nettverk av monitorer. Nettverket består av 27 monitorer tilknyttet de seks universitetssykehusene i Norge, i tillegg til seks monitorer tilknyttet Helse Møre og Romsdal, Sykehuset i Østfold og Vestre Viken. Vi har lang […]

Arbeidspakke 11 «Forskningsstøtte nasjonalt og internasjonalt»

Forfattere: Kristina Schee, PhD, monitor (OUS) og Jon B Borgaard, Avdelingsleder Avdeling forskningsstøtte for kliniske studier (CTU), OUS. Du ønsker å starte opp en ny studie på klinisk utprøving av legemidler, men hvor starter du? Det er lett å bli overveldet av alle dokumentene som må på plass og alle søknader som skal sendes inn. […]

NorCRIN utvikler kurs i studiesykepleie

Forfattere: Nina L. Jebsen (HUS), Magnus Strømmen (St.Olav), Nina Borthen Langberg (OUS), Berit Gravrok (UNN), Kirsten Lode (SUS), Hege Angelo Langbakke (AHUS), Sigrun K. Sæther (NorCRIN) Rollen som studiesykepleier skiller seg betydelig fra vanlig sykepleie: utover å administrere eksperimentell medisinsk behandling med ofte ukjent virkningsprofil, innebærer studiesykepleie et ansvar for hele gjennomføringen av studier på […]