Blog

NorCRIN utvikler kurs i studiesykepleie

Forfattere: Nina L. Jebsen (HUS), Magnus Strømmen (St.Olav), Nina Borthen Langberg (OUS), Berit Gravrok (UNN), Kirsten Lode (SUS), Hege Angelo Langbakke (AHUS), Sigrun K. Sæther (NorCRIN) Rollen som studiesykepleier skiller seg betydelig fra vanlig sykepleie: utover å administrere eksperimentell medisinsk behandling med ofte ukjent virkningsprofil, innebærer studiesykepleie et ansvar for hele gjennomføringen av studier på […]

Kliniske studier i pandemitider

Forfattere: Janne Ludvigsen (seksjonsleder, Klinisk forskningsavdeling, Universitetssykehuset Nord Norge, UNN) og Jon B Borgaard (avdelingsleder, Avdeling forskningsstøtte for kliniske studier, Oslo universitetssykehus, OUS), på vegne av NorCRIN Den 20. mai markeres The International Clinical Trials Day – dagen for å løfte frem viktigheten av kliniske studier. Denne våren har vi møtt en pandemi de færreste […]