Blog

Arbeidspakke 11 «Forskningsstøtte nasjonalt og internasjonalt»

Forfattere: Kristina Schee, PhD, monitor (OUS) og Jon B Borgaard, Avdelingsleder Avdeling forskningsstøtte for kliniske studier (CTU), OUS. Du ønsker å starte opp en ny studie på klinisk utprøving av legemidler, men hvor starter du? Det er lett å bli overveldet av alle dokumentene som må på plass og alle søknader som skal sendes inn. […]

NorCRIN utvikler kurs i studiesykepleie

Forfattere: Nina L. Jebsen (HUS), Magnus Strømmen (St.Olav), Nina Borthen Langberg (OUS), Berit Gravrok (UNN), Kirsten Lode (SUS), Hege Angelo Langbakke (AHUS), Sigrun K. Sæther (NorCRIN) Rollen som studiesykepleier skiller seg betydelig fra vanlig sykepleie: utover å administrere eksperimentell medisinsk behandling med ofte ukjent virkningsprofil, innebærer studiesykepleie et ansvar for hele gjennomføringen av studier på […]

Kliniske studier i pandemitider

Forfattere: Janne Ludvigsen (seksjonsleder, Klinisk forskningsavdeling, Universitetssykehuset Nord Norge, UNN) og Jon B Borgaard (avdelingsleder, Avdeling forskningsstøtte for kliniske studier, Oslo universitetssykehus, OUS), på vegne av NorCRIN Den 20. mai markeres The International Clinical Trials Day – dagen for å løfte frem viktigheten av kliniske studier. Denne våren har vi møtt en pandemi de færreste […]