Blog

Kliniske studier i pandemitider

Forfattere: Janne Ludvigsen (seksjonsleder, Klinisk forskningsavdeling, Universitetssykehuset Nord Norge, UNN) og Jon B Borgaard (avdelingsleder, Avdeling forskningsstøtte for kliniske studier, Oslo universitetssykehus, OUS), på vegne av NorCRIN Den 20. mai markeres The International Clinical Trials Day – dagen for å løfte frem viktigheten av kliniske studier. Denne våren har vi møtt en pandemi de færreste […]