Datahåndtering i avslutningsfasen

I avslutningsfasen, se SOP Data Management, pkt. 4.3. I sjeldne tilfeller kan det være aktuelt å reåpne databasen, se Database Unlock Form og deretter relukkes, se Database Relock Form. Datahåndteringsrapporten må sluttføres og data må lagres.