Datahåndtering i gjennomføringsfasen

I gjennomføringsfasen av studien, se SOP Data Management, pkt. 4.2. Det skal skrives en datahåndteringsrapport og de ulike oppgavene som verifisering, validering og koding m.m. skal gjøres i henhold til datahåndteringsplanen. Eventuelle endringer av registreringsskjemaene må dokumenteres, se DEA Change Log. Når alle data er innhentet, lukkes databasen, se Database Lock Form.