Datahåndtering i planleggingsfasen

Ved oppstart av studien skal det lages registreringsskjemaer for forskningsdataene, se SOP Case Report Form (CRF) and Patient Reported Outcome Form Management. Se eksempler.

Datahåndteringen skal planlegges, se SOP Data Management, pkt.4.1.

Før første forsøksdeltager inkluderes skal følgende på plass: