Dokumentasjon av avvik i planleggingsfasen

Man må enes om hvordan avvik skal dokumenteres og samles, se SOP Protocol Deviation Handling, pkt. 4.2 og en plan må utarbeides, se Protocol Deviation Handling Plan.

Det beste er å ha en elektronisk webbasert løsning for å samle avvik. Dersom det ikke er mulig, må man forholde seg til papirløsning for melding av avvik, se Protocol Deviation Notification and Tracking Form. Avvikene må deretter samles i logger, se Protocol Deviation Log Single Center Study eller Protocol Deviation Log Multicenter Study.