Dokumentering av avvik

Man må enes om hvordan avvik skal dokumenteres og samles, se SOP Note to File.

Mal for dokumentering av et enkelt avvik, samt logger for enkeltsenterstudier og multisenterstudier kan benyttes.

NorCRIN jobber med oppdatering av prosedyren og medfølgende maler. Disse kommer ut i løpet av 2019. Spør din lokale forskningsstøtteenhet om råd.