Verktøy for datainnsamling


Electronic case report form (eCRF) til kliniske studier

Trykk på lenke til det aktuelle eCRF-systemet for mer informasjon


REDCap

Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN) har tatt i bruk REDCap som datainnsamlingsverktøy. REDCap er utviklet av Vanderbilt University i USA, og brukes i dag av over 4500 institusjoner i 139 land. Les mer informasjon om REDCap.

REDCap er godkjent av personvernombudet i UNN og tilbys studier som er forankret i UNN, Finnmarkssykehuset, Helgelandssykehuset eller Nordlandssykehuset. REDCap kan også tilbys til multisenterstudier der UNN, Finnmarkssykehuset, Helgelandssykehuset eller Nordlandssykehuset er hovedsponsor. Mer informasjon finnes her.

REDCap er godkjent for prosjekter som gjennomføres på Akershus universitetssykehus (Ahus), som singelsenterstudie, det er satt i gang en prosess med å risikovurdere løsningen for bruk i multisenterstudier hvor Ahus er sponsor. Mer informasjon finnes her.

Viedoc

Viedoc™ er en web-basert løsning for innsamling av data og tilfredsstiller alle regulatoriske krav til legemiddelstudier. Løsningens funksjonalitet omfatter bl.a. randomisering og legemiddellogistikk, innhenting av pasientrapporterte data via pasientens egen enhet (PC, mobil eller nettbrett), samt koding av medisinske termer. Løsningen er kostnadsbasert. Her kan du lese mer om Viedoc.

OUS har en regional funksjon for Helse Sør Øst og tilbyr oppsett av studier i Viedoc™, samt datahåndteringsoppgaver. Kontakt oss Avdeling for forskningsstøtte og seksjon for datahåndtering.

UNN har en regional funksjon for Helse Nord og tilbyr oppsett av studier i Viedoc™ for studier som utgår fra Helseforetak i Helse Nord. Kontakt oss.

Helse Vest har en regional funksjon og tilbyr oppsett av studier i Viedoc™ og Helse Bergen tilbyr rådgivning og hjelp til utforming av eCRF, men det må inngås egen økonomisk avtale for datahåndtering. Kontaktes på kliniske_studier@helse-bergen.no.

WebCRF3

Klinisk forskningsenhet Midt-Norge tilbyr WebCRF3 som er utviklet og driftes av NTNU. Dette er en webasert løsningen som er tilgjengelig for forskere i hele Norge og brukes i nasjonale og internasjonale studier. WebCRF3 har mulighet for avansert randomisering og monitoreringsfunksjonalitet som kreves i legemiddelstudier.

eFORSK
Klinisk forskningsenhet Midt-Norge tilbyr også eFORSK som er utviklet og driftes av HEMIT. Denne løsningen er selvbetjent og kan brukes i Norge for studier som er initiert i Helse Midt-Norge, med pålogging fra helsenett eller uninett. Løsningen har monitoreringsfunksjon. Pasientene kan hentes fra folkeregisteret. Pålogging skjer med Bank-ID. eFORSK inneholder modul for pasientutfylling av PROMS via Helsenorge.no og digital postkasse. Informasjon om WebCRF3 og eFORSK finner du her.


Generelle registerverktøy

Trykk på lenke til det aktuelle sykehus for mer informasjon om generelle registerverktøy


Akershus universitetssykehus

Haukeland universitetssykehus (lenke kommer)

Stavanger Universitetsjukehus

Oslo universitetssykehus

St.Olavs Hospital/NTNU

Universitetssykehuset Nord-Norge