Verktøy for datainnsamling

Verktøy til datainnsamling i kliniske intervensjonsstudier

Oversikt over tilgjengelige løsninger for datainnsamlingsverktøy finner du her.

I september 2016 er Viedoc (OUS) datainnsamlingsverktøy (eCRF) for kliniske utprøvinger som er godkjent av OUS og det forventes snarlig godkjenning fra de øvrige personvernombud (PVO) ved universitetssykehusene.

Viedoc er en web-basert løsning for innsamling av data og som tilfredsstiller krav til legemiddelstudier. Løsningen har også en modul for innhenting av pasientrapporterte data via PC, mobil eller nettbrett.  Avdeling for forskningsstøtte i OUS setter opp studier i Viedoc, og kan også utføre datahåndteringsoppgaver som datakontroll, koding, skrive datahåndterings-dokumentasjon m.m. Løsningen er kostnadsbasert. Mer informasjon finnes om Viedoc kan leses her.

OUS har andre datainnsamlingsverktøy, som er beskrevet under registerstøtte her. Disse løsningene er ikke aktuelle for denne utlysningen.

NTNU tilbyr WebCRF, som har vært brukt i mange nasjonale og internasjonale studier, og WebCRF versjon 3 har funksjonalitet som kreves i legemiddelstudier. For forskere fra Midt-Norge er løsningen kostnadsfri. Forskere utenfor helseregionen dekker direkte kostnader (kr 10 000 – 40 000). Prosjektet er vanligvis klart til utprøving etter 2 uker. Mer informasjon om WebCRF kan leses her.

Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN) har tatt i bruk REDCap som datainnsamlingsverktøy. REDCap  er utviklet av Vanderbilt University i USA, og brukes i dag av over 3000 institusjoner i 125 land. Mer informasjon om REDCap kan leses her.
RedCap er godkjent av personvernombudet i UNN og tilbys studier som er forankret i UNN eller Finnmarkssykehuset. REDCap kan også tilbys til multisenterstudier der UNN eller Finnmarkssykehuset er hovedsponsor.

Randomiseringsløsninger

Både OUS, NTNU og UNN tilbyr randomiseringsløsninger for kliniske studier.

Informasjon om de ulike løsningene oppdateres fortløpende.