For institusjoner

SOP Roller og ansvar i kliniske legemiddelutprøvinger og utprøving av medisinsk utstyr skal tilpasses institusjonen og inngå i institusjonens kvalitetssystem.

Videre skal alle NorCRINs prosedyrer for klinisk utprøving av legemidler forankres i institusjonens kvalitetssystem. Dette kan f.eks. gjøres ved at det henvises til NorCRINs prosedyrer i institusjonens forskningsprosedyre.