Checklist for the planning phase

A comprehensive checklist for study set-up can be found in the Sjekkliste oppstart av klinisk legemiddelutprøving for sponsor (Norwegian).