Medicinal product management during implementation

SOP Legemiddelhåndtering ved gjennomføring av kliniske utprøvinger (Medicinal product management during the implementation of clinical trials)