Medicinal product management on completion of the trial

SOP Legemiddelhåndtering ved avslutning av kliniske utprøvinger (Medicinal product management on completion of clinical trials)