Preparation of information sheet

SOP Utarbeidelse av skriftlig informasjon og samtykkeerklæring (Preparation of written information and consent form)