Study file archiving

At the end of the study see SOP Study Files, point 4.4 and Sjekkliste avslutning av klinisk legemiddelutprøving for sponsor (Norwegian) and Sjekkliste avslutning av klinisk legemiddelutprøving for senter (Norwegian).