ECRIN-ERIC: Er du partner i en multinasjonal studie?

ECRIN-ERIC – The European Clinical Research Infrastucture Network – European Research Infrastucture Consortium bidrar til bedre og mer forskning i Europa.

ECRIN-ERIC tilbyr:

Hvis du representerer en norsk partner i en multinasjonal studie og har behov for assistanse og rådgivning, ta kontakt med konst. ECRIN-korrespondent (EuCo) Samantha Scarlett (samantha.scarlett@helse-bergen.no).