24. november 2020

Digitalt GCP-kurs

Sted: Fagavdelingen, FIUK-seksjonen, Helse Møre og Romsdal
Arr: Helse Møre og Romsdal HF

Målgruppen for kurset er forskere/utprøvere, prosjektledere, stipendiater, leger, studiesykepleiere, og andre helsefaggrupper som ønsker å øke sin kompetanse innen planlegging, gjennomføring og avslutning av kliniske legemiddelutprøvinger og andre kliniske studier/intervensjonsstudier.

Hensikten med kurset er å gi innføring i lov- og regelverk og retningslinjer som regulerer kliniske studier og legemiddelutprøvinger spesielt. Kurset vil gi økt kunnskap om kvalitetssikring av forskningsdata. Tydeliggjøring av roller og ansvar i henhold til krav er sentralt i kurset.

Tid: 09-15
Sted: Skype
Kursavgift: gratis for ansatte i Helse Midt-Norge (HMN)

Kursbevis utstedes etter fullført kurs. For å få godkjent kurset og kursbevis kreves tilstedeværelse hele dagen!

Kursansvarlig: Katarina.Molseter@helse-mr.no

Til kalender