3. februar 2020

Digitalt GCP-kurs

Sted: St. Olavs hospital/NTNU, Trondheim
Arr: Helse Midt-Norge

Målgruppe: Kurset tar for seg grunnleggende GCP-kunnskap, og passer derfor godt til de som ikke har så mye kjennskap til GCP fra før. Kurset retter seg mot forskere, prosjektledere, stipendiater, leger, studiesykepleiere/koordinatorer og andre helsefaggrupper som ønsker å øke sin kompetanse innen planlegging og gjennomføring av kliniske legemiddelutprøvinger og andre kliniske studier/intervensjonstudier.

Dato: 03. februar 2021
Tid
: kl. 09-12.15
Påmeldingsfrist: 26. januar 2021
Sted: digitalt via Zoom (lenke til Zoom sendes ut til påmeldte deltakere 1 uke før kurset). Vi gjør oppmerksom på at det vil bli gjort opptak av kurset til intern bruk.

Informasjon og påmelding

Ved spørsmål om kurset, ta kontakt med Anja Bye (anja.bye@ntnu.no) eller Inger Storaker (inger.storaker@ntnu.no).

Til kalender