11. februar 2021

Digitalt GCP-kurs

Sted: Oslo universitetssykehus
Arr: Helse Sør-Øst

Kurset dekker sponsors ansvar og rolle. Med sponsor menes initiativtaker og ansvarlig for hele studien.

Dato og tid: 11. februar 2021, kl. 13-15.15
Påmeldingsfrist: 09. februar 2021, kl. 18.00

Påmelding

Skype

Ved ev. spørsmål knyttet til kursene ved OUS, send e-post til OUSHF PB GCP-kurs.

Til kalender