13. august 2020

Digitalt GCP-kurs

Sted: Oslo universitetssykehus
Arr: Helse Sør-Øst

Kurset dekker sponsors ansvar og rolle. Med sponsor menes initiativtaker og ansvarlig for hele studien.

Tid: kl. 14-16

Digital invitasjon: Skype

Påmelding

Ved ev. spørsmål, send e-post til OUSHF PB GCP-kurs.

Til kalender