10. desember 2020

Digitalt GCP-kurs

Sted: Oslo universitetssykehus
Arr: Helse Sør-Øst

Kurset dekker sponsors ansvar og rolle. Med sponsor menes initiativtaker og ansvarlig for hele studien.

Dato og tid: 10. desember, kl. 13-15

Påmelding

Skype

Ved ev. spørsmål knyttet til kursene ved OUS, send e-post til OUSHF PB GCP-kurs.

Til kalender