24. september 2020

GCP-kurs

Sted: Haukeland universitetssjukehus
Arr: Helse Vest

Det vil arrangeres kurs i Good Clinical Practice, ICH-GCP den 24. september. Dette kurset tar for seg internasjonale og nasjonale krav for gjennomføringen av kliniske legemiddelutprøvinger. Det er krav om GCP-kompetanse for studiepersonell som skal delta i gjennomføringen av slike studier. Kurset følger NorCRINs mal for ICH GCP kurs og deltakerbeviset er i henhold til Transcelerates standard. Kurset kan også være nyttig for forskere og studiepersonell som skal i gang med andre typer studier.

Det anbefales å melde seg på snarest, da det er begrenset antall plasser. Kurset arrangeres med forbehold om at det er nok påmeldte. Det er bindende påmelding.
For å få utsted kursbevis må man delta på hele kurset, så møt presis og sett av hele dagen.

Tid: 8.30 – 16.00
Sted: Bikuben Konferansesenter
Påmeldingsfrist: 17.09.20

Kontaktpersoner:

Elisabeth Buanes-Erichsen: elisabeth.buanes-erichsen@helse-bergen.no

Anita Hofstad: anita.hofstad@helse-bergen.no

Telefon: 559 75 720/917 80 976.

Til kalender