3. februar 2021

GCP-kurs

Sted: Stavanger universitetssjukehus
Arr: Helse Stavanger

Helse Stavanger arrangerer GCP kurs – God klinisk utprøvingspraksis

Dato: 03.02.2020
Tid: 12:00-18:00

Spørsmål kan rettes til Solfrid Moen, telefon 51513363 eller solfrid.moen@sus.no.

Til kalender