5. september 2019

GCP-kurs

Sted: Rikshopitalet, Oslo
Arr: Regional forskningsstøtte i Helse Sør-Øst

Regional forskningsstøtte i Helse Sør-Øst arrangerer kurs i Good Clinical Practice (GCP) torsdag 5. september 2019.
Sted: Rikshospitalet, Store auditorium

GCP-kurset er omstrukturert slik at det skal være mulig for studiesykepleiere og til dels hovedutprøvere å kunne delta kun på et 2,5-timers kurs, mens forskere som initierer studier får dekket forpliktelser for både sponsor og hovedutprøvere gjennom et 6-timers kurs.

6-timers kurs
Den første delen vil dekke krav knyttet til pasientivaretagelse samt generering av data til en studie (hovedutprøver/prosjektmedarbeider). Den andre delen vil dekke krav knyttet til ansvaret for initiering, gjennomføring og avslutning av studier (sponsor/forskningsansvarlig).
Kursets varighet: Kl. 09:00 – 15:00
Pris: 650,-
Lunsj: Ja

2,5-timers kurs
Kurset retter seg mot hovedutprøvere og studiesykepleiere som utelukkende jobber med forskning initiert av andre kommersielle eller akademiske aktører.
Kursets varighet: Kl. 09:00 -11:30 (de første 2,5 timene av 6 timers kurset)
Pris: 200,-
Lunsj: Nei

Trykk her for påmelding 

Til kalender