14. november 2019

GCP-kurs

Sted: Universitetssykehuset Nord-Norge
Arr: Klinisk forskningsavdeling, UNN

Klinisk forskningsavdeling, UNN, Tromsø arrangerer kurs i Good Clinical Practice (GCP) 14. november 2019.

For mer informasjon kontakt: Mette Dahlberg Haugland mette.dahlberg.haugland@unn.no eller Gunn-Janne Paulsen gunn-janne.paulsen@unn.no , telefon: 776 27 031, Klinisk Forskningsavdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge14

Til kalender