26. september 2019

GCP-kurs

Sted: Bergen
Arr: Haukeland universitetssjukehus

Det vil arrangeres kurs i Good Clinical Practice, ICH-GCP den 26. september. Dette kurset tar for seg internasjonale og nasjonale krav for gjennomføringen av kliniske legemiddelutprøvinger, det er krav om GCP-kompetanse for studiepersonell som skal delta i gjennomføringen av slike studier. Kurset følger NorCRINs mal for ICH GCP kurs og deltakerbeviset er i henhold til Transcelerates standard. Kurset kan også være nyttig for forskere og studiepersonell som skal i gang med andre typer studier.

Det anbefales å melde seg på snarest, da det er begrenset antall plasser. Kurset arrangeres med forbehold om at det er nok påmeldte.
Det er bindende påmelding.
For å få utsted kursbevis må man delta på hele kurset, så møt presis og sett av hele dagen.
Tid: 8
.30 – 16.00
Sted:
Bikuben Konferansesenter
Frist for påmelding:
19.09.19
Kontaktperson Elisabeth Buanes-Erichsen elisabeth.buanes-erichsen@helse-bergen.no eller Anita Hofstad anita.hofstad@helse-bergen.no telefon 55 97 57 20 / 917 80 976.

Til kalender