11. november 2019

GCP-kurs

Sted: St. Olav, Kunnskapssenteret
Arr: Klinisk forskningsenhet Midt-Norge

Klinisk forskningsenhet Midt-Norge arrangerer kurs i GCP – Good Clinical Practice

Dato: 11.11.2019

Tid: 08:00 – 15:00

Sted: Kunnskapssenteret St. Olavs hospital. Rom: KS11

Påmelding/spørsmål: Ann-Jorunn Sandstå, Klinisk forskningsenhet Midt-Norge ann.j.sandsta@ntnu.no

Påmeldingsfrist: 04.11.2019

Kursavgift: gratis for ansatte i Helse Midt-Norge/NTNU

 

Program:

Tid Foredrag
08:00 Velkommen
08:05 Hva er klinisk forskning, protokoll og studiedesign
08:30 Hva er GCP
09:30 Pause (kaffe, te, frukt)
09:45 Forskningsetikk
10:30 Pause
10:45 Oppstart av ny studie
11:30 Studiemedisin
11:45 Lunsj
12:30 Kildedata og Monitorering
13:10 Uønskede hendelser
13:45 Pause (kaffe, te, frukt, vafler)
14:00 Ved studieslutt
14:40 Ulike støttefunksjoner
15:00 Avslutning

 

Kurs i Good Clinical Practice – ICH GCP

Endagskurs, med vekt på god klinisk utprøvingspraksis.

Målgruppe: forskere/utprøvere, prosjektledere, stipendiater, leger, studiesykepleiere, og andre helsefaggrupper som ønsker å øke sin kompetanse innen planlegging og gjennomføring av kliniske legemiddelutprøvinger og andre kliniske studier/intervensjonsstudier.

Hensikt/kursinnhold:

  • Kurset imøtekommer regulatoriske krav til kunnskap om ICH GCP – retningslinjer for Good Clinical Practice, for kliniske legemiddelutprøvinger.
  • Kurset vil gi innføring i lov- og regelverk som regulerer kliniske studier og legemiddelutprøvinger spesielt.
  • Hovedutprøver/prosjektleder er ansvarlig for at alle utprøvere og øvrige studiemedarbeidere som skal være involvert i studien har dokumentert GCP – kompetanse.
  • Helseforskningsloven stiller krav til kvalitetssikring og kvalitetskontroll av studier. Kurset vil derfor være nyttig for forskere og studiemedarbeidere som driver med andre typer studier.
  • Kurset vil fokusere på kvalitetssikring av planlegging og gjennomføring av kliniske studier og innhenting og kvalitetssikring av forskningsdata.
  • Kurset vil også gi innføring i rutiner for forskning som gjelder ved NTNU/St. Olavs hospital.

 

Til kalender